Angelit (střední)

Jsem mírumilovný krystal, probouzím soucit a pochopení a tím napomáhám tobě, abys přijal situaci, lidi, takové jací jsou, tvé smíření se a ukončení věčného boje s Životem samotným.
Mé jemné vibrace ladí s tvým andělem strážným... Dovol mi Vás dva blíže seznámit, propojit.
Jsi pod ochranou a vše, co se děje je pro tvé nejvyšší dobro. Sám se staň nejvyšším dobrem sebe sama. Přijmi tento fakt a v pokoře požádej o pomoc pokud cítíš, že je třeba. Jsem tu pro tebe.

S láskou tvůj Angelit

90,00 Kč