Bronzit (velký)

Pojď, posaď se se mnou... Společně nalezneme tvou ztracenou sebedůvěru. Já v tebe věřím, věříš i ty sám v sebe?
Vezmi si mě do meditace. Nadechni důvěru, vydechni veškeré pochybnosti, opakuj kolikrát jen bude třeba. Uzříš, že tvé pochybnosti nejsou vůbec tvé.... Někde po cestě životem jsi je sesbíral, přijal za své... vydechni je ze sebe, až do té poslední nejmenší... rozvaž s nimi dlouholeté "přátelství".
Uvolni se... rozhlédni se... Tvé nitro září... harmonie je obnovena. Je Čisto. Dovol si mít mě poblíž. Podpořím tě ve tvém rozhodnutí si tuto harmonii od teď rozprostřít do celého tvého Bytí.

S láskou Tvůj Bronzit

50,00 Kč