Křišťál AAA kvalita (střední)

Tolik toho již bylo o mně napsáno, na tolik způsobů popsáno a já jsem přitom jenom Já... ve vší skromnosti a pokoře.
Nabízím Ti svou schopnost podpořit úplně jakýkoliv směr, který zvolíš, záměr, pro který se rozhodneš a rozhodnutí, které učiníš.
Má energie je tak jasná, jak jasné jsou Tvé myšlenky a vodítka ve formě pocitů. Vše máš ve svých rukou a já budu s vděčností třímat ve tvé postranní kapsičce a s láskou v propojení pozorovat a harmonizovat tvé činy.
Má energie je Čistá a Tvé skutky jsou ryzí!

Mohu ti pomoci zesílit i energii ostatních kamenů, které potřebuješ právě teď pro svou životní etapu, vyčistím je a dobiji. 

S láskou Tvůj Křišťál

50,00 Kč

bližší povídání můžeš najít zde https://pavla-rajanna4.webnode.cz/krystaly-ma-zkusenost/