Magnezit Natural (větší)

Jsem kamenem Dobra, Dobroty, Dobrosti.
Součástí podstaty každé bytosti, každého človíčka, který přišel na tento svět je Dobro. Všichni jsme z naší podstaty dobří. Pomohu ti tvou vlastní dobrotu znovu spatřit, v plné a zářivé podstatě jako součást tvé Prvotní jiskry. Vezmi mě do meditace a dovol mi jít s tebou po časové ose tvého života, kde na jeho začátku Doborta jen skví.
Skrze tento prožitek již nejde nahlížet na ostatní kolem sebe pouze ve "špatném" světle. Pochopíš, že jejich jednání je vedeno pod hlubokými zraněními z minulosti a chovají se tak, protože to třeba prostě jen moc bolí... sám to znáš... Tato zkušenost tě však pootočí ke Světlu :o)

S láskou tvůj Magnezit

90,00 Kč