Opál Růřový Andský střední

Jsi bytostí naplněnou Láskou, ty jsi láska. Mé světlo a mé energie ti to připomenou. Jsem symbolem naděje a lásky, jsem nazýván "Kamenem Bohů" a možná i proto pomáhám probudit božskou jiskru v Tobě. Žít naplno znamená plně se otevřít prožívání, uvnitř i zevně... žít naplněné vztahy... moci svobodně Život nadechovat a prosvítit jím všechna svá tmavá zákoutí. Podpořím Tě!:)

Přijmi Život se vší jeho hojností, proměnami a dýchej a nasávej ho každou buňkou svého Těla, dokud poslední částečka tebe nebude mít dost... Pak může Život tryskat zkrze Tebe do celého světa, do celého vesmíru. Jsi naplněn...

S láskou tvůj Opalit

130,00 Kč